รายะเอียดผลงาน : คณิตศาสตร์คิดเร็ว ชนะเลิศอันดับ 2
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขัน คณิตศาสตร์คิดเร็ว
สถานที่แข่งขั้น เทอร์มินอฮอลล์ ชั้น4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายอดิวิชญ์ ส่งเกิด
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved