รายะเอียดผลงาน : กีฬาฮ๊อกกี้ AYHL ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 24 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน กีฬาฮ๊อกกี้ AYHL
สถานที่แข่งขั้น ประเทศจีน
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงกุญกัลชญา สวัสดิภาพ
ประถมศึกษาปีที่ 6/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved