รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 11 สิงหาคม 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด
สถานที่แข่งขั้น ณ อาคารชาญชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายกิตติ กิตติวรวัฒน์
ประถมศึกษาปีที่ 6/4

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved