รายะเอียดผลงาน : Thai ASMO Science Ranking Level 1 Merit
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 21 กันยายน 2561
รางวัลที่ได้ Merit
จากการแข่งขัน Thai ASMO Science Ranking Level 1
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ผลการสอบ ASMO ปีการศึกษา2561
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายณัฐกิตติ์ จิระรัตนโพธิ์ชัย
ประถมศึกษาปีที่ 4/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved