รายะเอียดผลงาน : การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1 เกียรติบัตรคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 5 กันยายน 2561
รางวัลที่ได้ เกียรติบัตรคณิตศาสตร์
จากการแข่งขัน การสอบแข่งขันทักษะด้านคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่1
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายปภังกร ฤธาทิพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

นางสาวพิศุทธินี บัวเผื่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved