รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 ชนะเลิศ เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายอุไทย ต.สูงเนิน
มัธยมศึกษาปีที่ 1/10

ผู้ควบคุม นางสาวพลอยนารี อินทะชิต

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved