รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 เหรียญเงิน
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญเงิน
จากการแข่งขัน การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายปภังกร เอกเอี่ยม
ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ผู้ควบคุม นางผุดผ่อง บุญแท้

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved