รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) ป.1-ป.3 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (impromptu speech) ป.1-ป.3
สถานที่แข่งขั้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่68
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายณชพล แสงสารพันธ์
ประถมศึกษาปีที่ 4/12

ผู้ควบคุม นางสาวฐิติรัตน์ เจริญสุข

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved