รายะเอียดผลงาน : ครูเพชรน้ำหนึ่ง
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 16 มกราคม 2562
รางวัลที่ได้ ครูเพชรน้ำหนึ่ง
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด รางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง และครูสอนดีของ สมาคมครูเอกชนจังหวัดนนทบุรี เนื่องใน วันครูประจำปี ๒๕๖๑
ผู้ที่ได้รับ นายปิยศักดิ์ ศรีสิทธิไพบูลย์

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved