รายะเอียดผลงาน : ครูสอนดี
ปีการศึกษา 2561
ประเภทผลงาน ผลงานของครู
วันที่ 16 มกราคม 2562
รางวัลที่ได้ ครูสอนดี
จากการแข่งขัน -
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด รางวัลครูเพชรน้ำหนึ่ง และครูสอนดีของ สมาคมครูเอกชนจังหวัดนนทบุรี เนื่องใน วันครูประจำปี ๒๕๖๑
ผู้ที่ได้รับ นางสาวสุกฤตา จันทร์งาม

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved