รายะเอียดผลงาน : SINGHA Junior Golf Ranking Central Region ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน SINGHA Junior Golf Ranking Central Region
สถานที่แข่งขั้น Dynasty Golf & Country Club
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายณัฐวีณ์ ประทีปเสน
ประถมศึกษาปีที่ 6/16

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved