รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิฟ 2019 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 16 มีนาคม 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิฟ 2019
สถานที่แข่งขั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายธนัช โพธิสกุล
ประถมศึกษาปีที่ 2/5

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved