รายะเอียดผลงาน : กีฬาเทควันโด รายการ THE BEST FIGHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน กีฬาเทควันโด รายการ THE BEST FIGHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019
สถานที่แข่งขั้น ณ ห้างสรรพสินค้าเอาพลานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน - แคราย
รายละเอียด กีฬาเทควันโด รายการ THE BEST FIGHTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 รุ่น ยุวชนชาย 7-8 ปี รุ่น B 20-23 กก.
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายจิรภัทร สวัสดี
ประถมศึกษาปีที่ 1/12

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved