รายะเอียดผลงาน : งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมศึกษา เหรียญทองแดง 1 รายการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 14 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมศึกษา เหรียญทองแดง 1 รายการ
จากการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565
สถานที่แข่งขั้น ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่
รายละเอียด วันพุทธที่ 14 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางไผ่ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา แผนกประถมศึกษา ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ผลการแข่งขัน เหรียญทองแดง 1 รายการ 1. เหรียญทองแดง อันดับ 28 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 ด.ญ. ขวัญชนก บุญเสนอ / ด.ช. รณกฤต เอกภพณรงค์
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงขวัญชนก บุญเสนอ
ประถมศึกษาปีที่ 5/5

เด็กชายรณกฤต เอกภพณรงค์
ประถมศึกษาปีที่ 5/5

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved