รายะเอียดผลงาน : “Space Youth Challenge 2022 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ” ชมเชย
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565
รางวัลที่ได้ ชมเชย
จากการแข่งขัน “Space Youth Challenge 2022 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ”
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับทีม Nordtern โรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รับรางวัล ชมเชย การแข่งขันออกแบบโครงการสำรวจอวกาศระดับเยาวชน “Space Youth Challenge 2022 : ยอดเยาวชน คนอวกาศ” ประจำปี 2565 ได้รับทุนการศึกษาท 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายถกล ดำรงเชื้อ ชั้น ม.4/1 2) นายสิรดนย์ พลวิชัย ชั้น ม.4/1 3) นายธนทัต สุจริตรัศมี ชั้น ม.4/1 4) นายวชิรวิทย์ บาเปีย ชั้น ม.4/1 5) นายศุภจักร เก้าพัฒนสกุล ชั้น ม.4/2
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved