รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันคณิตคิดเร็วภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย รางวัลชมเชย
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 3 กันยายน 2562
รางวัลที่ได้ รางวัลชมเชย
จากการแข่งขัน การแข่งขันคณิตคิดเร็วภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
สถานที่แข่งขั้น ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงกชมน วรรณชนะ
ประถมศึกษาปีที่ 2/14

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved