รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ชนะเลิศเหรียญทอง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 1 กันยายน 2565
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศเหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร
สถานที่แข่งขั้น ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
รายละเอียด ขอแสดงความยินดี กับ ด.ช.วริทธิ์นันท์ โคตรพัฒน์ ชั้น ป.4/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งกรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved