รายะเอียดผลงาน : การแข่งขัน Singha - ISF Junior Golf Open รองชนะเลิศอันดับที่1
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 18 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับที่1
จากการแข่งขัน การแข่งขัน Singha - ISF Junior Golf Open
สถานที่แข่งขั้น ณ สนาม ไพรม์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ นายนพรุจ ภู่จันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved