รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันยิวยิตสู เหรียญทอง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง
จากการแข่งขัน การแข่งขันยิวยิตสู
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ นายธนวรรธน์ ตันหยงมาศกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved