รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันยิมนาสติก ยิมแดนซ์ เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันยิมนาสติก ยิมแดนซ์
สถานที่แข่งขั้น ณ สนามกีฬาภาคตะวันออก
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงปีย์รดา เพ็ชรน้ำเขียว
ประถมศึกษาปีที่ 5/11

นางสาวณัฐชนา รักสัตย์
ประถมศึกษาปีที่ 5/15

เด็กหญิงสุพิชชา กวีภัทรนนท์
ประถมศึกษาปีที่ 4/7

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved