รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 (เทียนนกแก้วเกมส์) ชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขัน การแข่งขันนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 (เทียนนกแก้วเกมส์)
สถานที่แข่งขั้น สนามกอล์ฟลานนา จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ นายนพรุจ ภู่จันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved