รายะเอียดผลงาน : International Young Mathematicians Convention 2022 รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 15 ตุลาคม 2565
รางวัลที่ได้ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน International Young Mathematicians Convention 2022
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน (IYMC 2022) ระหว่างวันที่ 10 - 15 ตุลาคม 2565 โรงเรียนชลประทานวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 6 คน และได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภททีม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved