รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันทางวิชาการ สพป. นนทบุรี เขต 2 เหรียญทอง และ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา 2564
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 10 มิถุนายน 2564
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง และ เหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์
จากการแข่งขัน การแข่งขันทางวิชาการ สพป. นนทบุรี เขต 2
สถานที่แข่งขั้น สพป. นนทบุรี เขต 2
รายละเอียด 1. ด.ญ. ปุณิกา ประสานศักดิ์ เหรียญทอง วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 2. ด.ช. ธเนศพล เรืองเถื่อน เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 3. ด.ช. ภาวิต ชีพัฒน์ เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 4. ด.ช. กันตพงศ์ แจ่มแจ้ง เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 5. ด.ญ. จันทร์เจ้าฉาย ชูประสิทธิ์ เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved