รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันว่ายน้ำ ชนะเลิศ
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 31 สิงหาคม 2562
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ
จากการแข่งขัน การแข่งขันว่ายน้ำ
สถานที่แข่งขั้น ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดลาดกระบัง
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายสุรเศรษฐ์ พึ่งประชา
ประถมศึกษาปีที่ 2/14

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved