รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ด้วย Application Kanitkingdom รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ปี
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ปี
จากการแข่งขัน การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ด้วย Application Kanitkingdom
สถานที่แข่งขั้น ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปัญญาพล เรียบร้อย ชั้น ป.3/6 ได้รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 8 ปี การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ด้วย Application Kanitkingdom ณ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายปัญญาพล เรียบร้อย
ประถมศึกษาปีที่ 3/6

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved