รายะเอียดผลงาน : ว่ายน้ำ รองชนะเลิศอันดับ 3
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
รางวัลที่ได้ รองชนะเลิศอันดับ 3
จากการแข่งขัน ว่ายน้ำ
สถานที่แข่งขั้น จังหวัดราชบุรี
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กหญิงปภาดา ศิริประกอบ
ประถมศึกษาปีที่ 3/11

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved