รายะเอียดผลงาน : "แจ้งเกิด" ชนะเลิศ งานประกวดวงดนตรีระดับมัธยม
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 16 กันยายน 2565
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศ งานประกวดวงดนตรีระดับมัธยม
จากการแข่งขัน "แจ้งเกิด"
สถานที่แข่งขั้น เซนทรัล แจ้งวัฒนะ
รายละเอียด ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี Small Light นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา ได้รางวัลชนะเลิศ งานประกวดวงดนตรีระดับมัธยม "แจ้งเกิด" จัดโดยเซนทรัล แจ้งวัฒนะเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2565
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved