รายะเอียดผลงาน : 7 th TJGGA - Optimist Junior Golf Talent Year 2021 - 2022 Race#7 ชนะเลิศอันดับ 2
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 4 มกราคม 2566
รางวัลที่ได้ ชนะเลิศอันดับ 2
จากการแข่งขัน 7 th TJGGA - Optimist Junior Golf Talent Year 2021 - 2022 Race#7
สถานที่แข่งขั้น Watermill Golf Club & Resort
รายละเอียด -
ผู้ที่ได้รับ เด็กชายณัฐวีณ์ ประทีปเสน
ประถมศึกษาปีที่ 6/16

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved