รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันตอบปัญหาภาษไทย เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส ได้อันดับที่ 23 จาก 108 โรงเรียน
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 17 ธันวาคม 2565
รางวัลที่ได้ ได้อันดับที่ 23 จาก 108 โรงเรียน
จากการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาภาษไทย เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สถานที่แข่งขั้น
รายละเอียด การแข่งขันตอบปัญหาภาษไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในวันกรมพระปรมานุชิตชิโนรส นักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยาได้อันดับที่ 23 จาก 108 โรงเรียนทั่วประเทศ
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved