รายะเอียดผลงาน : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ปีการศึกษา 2565
ประเภทผลงาน
วันที่ 22 สิงหาคม 2565
รางวัลที่ได้ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
จากการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา
สถานที่แข่งขั้น ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รายละเอียด ท่านอาจารย์เลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ และคณะผู้บริหารโรงเรียนชลประทานวิทยา ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กับ โรงเรียนชลประทานวิทยา วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved