รายะเอียดผลงาน : การแข่งขันยูยิตสู เหรียญทองแดง
ปีการศึกษา 2562
ประเภทผลงาน ผลงานของนักเรียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2562
รางวัลที่ได้ เหรียญทองแดง
จากการแข่งขัน การแข่งขันยูยิตสู
สถานที่แข่งขั้น จังหวัดบุรีรัมย์
รายละเอียด
ผู้ที่ได้รับ นายธนวรรธน์ ตันหยงมาศกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

Copyright © 2017 : โรงเรียนชลประทานวิทยา Chonprathanwittaya School : All Rights Reserved